Cykloklub Gajary

II. Gajarský KOVIAN MTB maratón 2018

Informácie o registrácii

On-line registrácia časomeračskej skupiny Sport Timing Slovakia ! Po kliknutí na registrácia, si vyberte  na pravej strane registračný formulár pre jednotlivcov (prihlasujem len sám seba) alebo skupiny - kluby ( prihlasujem viac osôb toho istého klubu alebu skupiny). Kliknutím na tlačítko sa Vám otvorí zvolený formulár. Nezabudnite, že ukončenie registrácie je podmienené zaplatením štartovného.

Organizačný výbor II. Gajarský Kovian MTB maratón