Propozície

2. Gajarský KOVIAN MTB maratón

Sobota, 22. september 2018 ako sprievodná akciaZáhoráckeho folklórneho festivalu a "Gajarského jarmaku"

2. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Gajarských lesov a pieskov a ciest z nánosmi ílu. Gajarský cyklomaratón je jedným z pretekov , kde na nespevných lúčnych a lesných cestách, ílových cestách pri rieke Morava a na borivom pieskovom teréne sa dokonale preverí fyzická zdatnosť pretekárov. Trať vedie cez náročné cesty chotárov Malé Leváre a Gajary. Preteky sú otvorené tak pre registrovaných i neregistrovaných pretekárov i pre širokú verejnosť.

USPORIADATEĽ 

Cykloklub Gajary, www.cykloklubgajary.webnode.sk 

spolu s Kovian s.r.o. Gajary, www.kovian.sk

SPOLUUSPORIADATELIA

Obecný úrad Gajary, www.gajary.sk

Podpora

OÚ Gajary, KOLO Sport s.r.o. Malacky, Tex - Print V.d. Gajary, TJ Sokol Gajary, TESCO Malacky, EHR-STAV domy,byty,pozemky, Záhradné centrum Slnečnica,   Maderex s.r.o., TEST-Buzek Ferdinand, AUTO-ŠENY s.r.o., CARBOPRAX,  ZEDA s.r.o. Gajary,  YTONG,  STAVMAT ,  COOP Jednota Senica, 

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:

 • Policajný zbor Gajary
 • Požiarny zbor Gajary
 • NsP Malacky,

MIESTO KONANIA:

 • Gajary, za spoločenským domom

DÁTUM KONANIA:

 • Sobota, 22. september 2018 štart o 11:00 hod.

REGISTRÁCIA:

 • Sobota, 22.septembra 2018 od 08:00 do 10:30 hod. V mieste slávnostného štartu - na dvore Základnej školy v Gajaroch

Pri registrácií odozdáte podpísanú prihlášku a vyzdvihnete si štartovné číslo s vrátnym čipom . Štart pretekov bude na ceste za Spoločenským domom v Gajaroch. Parkovacie miesta budú značené a smerované pri vjazde do Gajár

TRATE GAJARSKÉHO MTB MARATÓNU:

 • Trať A (50 km) - maratón  / 2 okruhy 25 km /
 • Trať B ( 25 km ) - polmaratón

Kategórie:

MTB maratón A ( 50,0 km )

 • Ženy A1      do 18 rokov
 • Ženy A2     19 - 29 rokov
 • Ženy A3     30 - 39 rokov
 • Ženy A4     40 - 49 rokov
 • Ženy A5     od 50 rokov
 • Muži A6      do 18 rokov
 • Muži A7       19 - 29 rokov
 • Muži A8       30 - 39 rokov
 • Muži A9       40 - 49 rokov
 • Muži A10      50 - 59 rokov
 • Muži A11       60 rokov a viac

MTB polmaratón B ( 25,0 km )

 • Ženy B1 15 - 18 rokov
 • Ženy B2 19 - 29 rokov
 • Ženy B3 30 - 39 rokov
 • Ženy B4 40 - 49 rokov
 • Ženy B5 od 50 rokov
 • Muži B6 15 - 18 rokov
 • Muži B7 19 - 29 rokov
 • Muži B8 30 - 39 rokov
 • Muži B9 40 - 49 rokov
 • Muži B10 50 - 59 rokov
 • Muži B11 od 60 rokov
 • Dievčatá B12 do 14 rokov
 • Chlapci B13 do 14 rokov

ŠTART:

 • 11:00 hod. Štart maratón A (50 km) 
 • 11:30 hod. polmaratón B ( 25 km )

Ostrý štart pretekov bude na ceste za Spoločenským domom / v mieste bývalého Židovského Templa./

Časomiera : Sport Timing Slovakia, Kežmarok.

ŠTARTOVNÉ:

Trať A (50 km) - maratón

 • pre prihlásených do 17. septembra 2018 je štartovné 12 €
 • V deň štartu 22. september 2018 je štartovné 15 €.

Trať B ( 25 km ) - polmaratón

 • pre prihlásených do 17. septembra 2018 je štartovné 10 €
 • V deň štartu 22. september 2018 je štartovné 12 €.

V cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť umytia a sprchy bicykla po dojazde do ciela, , sprievodný program. Číp Hutag na nohu je vratný. Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

PRIHLÁSENIE:

 • Cez internet banking platba do 17.septembra 2018 do 23:59 hod. Číslo účtu v tvare IBAN: SK66 5200 0000 0000 1737 8261, variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRRRMMDD Napr. 17. febr 1962 tvar : 19620217 Správa pre príjemcu: vaše meno
 • Pri prezentácii v mieste štartu:
  sobota 22. septembra 2018 od 08:00 do 10:00 hod. Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky. Mužom a ženám od 15 do 18 rokov podpisuje prihlášku priamo pri registrácii ich zákonný zástupca

CENY:

 • Finančné odmeny obdržia prví traja s najlepšími časmi bez rozdielu vekových kategórií len v hlavnej súťaži maratónu A 50 km.
 • Muži
 • Prvý : 100 Eur, druhý 50 Eur, tretí 25 eur
 • Ženy
 • Prvá : 100 Eur, druhá 50 Eur, tretia 25 Eur
 • Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii. Podmienkou je, že v kategórii musia štartovať min. 4 pretekári.
 • Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň štyrmi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.                                                                                                             
 • TOMBOLA:  losovanie štartových čísiel   
 •    Ceny: Gril, sada náradia pre grilovanie, sada náradia pre záhradkárov, kolieskové korčule 

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO:

NsP Malacky, Duklianských hrdinov Tel. +421 34 28 29 700

Rýchla zdravotnícka pomoc tel: 155 alebo 112

PODMIENKY ÚČASTI:

 • povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku,
 • štart na vlastné nebezpečenstvo,
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie,
 • mimo vyznačenú občerstvovaciu stanicu nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati.
 • ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil,
 • Gajarský cyklomaratón sa koná i na cestách plnej cestnej premávky / cca 10 % /, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
 • zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.

Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku.
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.
Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 10 € do 15 minút po zverejnení výsledkov.

Gajarský cyklomaratón sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Gajarského cyklomaratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Účastník Gajarského cyklomaratónu berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas s možným výberom jeho foto z trate, alebo miesta štartu pre účely reklamy Gajarského cyklomaratónu

Účasť na pretekoch: dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Účastníci mladší ako 18 rokov, predkladajú písomný súhlas zákonného zástupcu o účasti na pretekoch

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa

Organizátor Gajarského cyklomaratónu si vyhradzuje právo zmeny. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

UBYTOVANIE:

Usporiadateľ nezabezpečuje

KONTAKTY:

Pokiaľ potrebujete informácie a nenašli ste ich na webových stránkach, spokojne sa spýtajte zodpovedných:

 • Riaditeľ preteku: Peter Kovarovič, tel: +421911429296
 • Hlavný organizátor: Marián Ivanič, Dušan Bogdalík 
 • Organizátor: Peter Taškar
 • Zabezpečenie trate: František Bezúch 
 • Registrácia : Peter Bezúch