Cykloodpočívadlo Gajary 

Cykloodpočívadlo v obci Gajary

Cez dedinu Gajary prechádzajú značené cyklotrasy (jednou z nich je cyklotrasa Železnej opony Eurovelo 13), pozdĺž ktorých sa nachádzajú cykloodpočívadlá. Avšak najbližšie cykloodpočívadlo od Gajár smerom na sever sa nachádza v obci Malé Leváre a smerom na juh v obci Vysoká pri Morave. Preto jedného dňa sme sa my členovia občianskeho združenia Cykloklub Gajary rozhodli vybudovať cykloodpočívadlo so športovo-relaxačnou zónou v areáli PUMPTRACKU Gajary pre malých aj veľkých, ako dobudovanie infrašktruktúry pre zatraktívnenie služieb v rámci podpory turizmu. Týmto krokom sa skrátila vzdialenosť medzi spomenutými cykloodpočívadlami, ako aj rozšírila sieť cykloodpočívadiel.

Areál PUMTRACKU bol slávnostne uvedený do prevádzky 28. apríla 2018 za prítomnosti pána župana Juraja Drobu a pani vicežupanky Alžbety Ožvoldovej v rámci zahájenia turistckej sezóny 2018 na Dolnom Záhorí. Avšak areál nemá dobudovanú infraštruktúru pre cyklistov, preto bolo potrebné dobudovať cykloodpočívadlo - oddychovú časť pre návstevníkov, cykloturistov. 

Vybudovanie cykloodpočívadla sa nezaobíde bez finančných prostriedkov a na tento účel sme požiadali o dotáciu na cykloodpočívadlo Bratislavský samosprávny kraj ako aj obec Gajary. 

Výsledkom bolo, že Bratislavský samosprávny kraj nám schválil dotáciu na cykloodpočívadlo, ktorá nám pokryla približne 74 % nákladov na projekt. A rovnaký výsledok sme dosiahli aj u obce Gajary, takže dotáciou sme pokryli zvyšné náklady. A tak po tomto úspešnom kroku sa mohli začať práce na budovaní cykloodpočívadla v obci Gajary, ktoré prebehli v júni a v júli roku 2019. 

Členovia cykloklubu Gajary odštartovali budovanie cykloodpočívadla poklepkaním kladiva o kameň, ako je možné vidieť na prvej fotografii. 

Budovanie cykloodpočívadla začali členovia Cykloklubu Gajary vymeraním miest pre ukotvovacie základy pre lavičky, vykopaním jám pre tieto základy a ich vybetónovaním.  Ďalej nasledovalo vykopanie jám, do ktorých boli zamurované obrubníky. 

Neskôr sa pokračovalo s postavením prístrešku pozostávajúceho z drevenej konštrukcie a plechovej strechy a s osadením stolov a lavičiek pod prístreškom a stojanov pre bicykle. Po týchto činnostiach sa uskutočnil rozvoz kameňa, ktorý bol zarovnaný a uvibrovaný. 

Nakoniec členovia Cykloklubu Gajary ukončili budovanie cykloodpočívadla položením zámkovej dlažby a osadením lavičiek pri cykloodpočívadle.