Pripravované akcie

Gajarské prázdninové preteky na bicykloch  11. august 2018

28. apríl 2018 - otvorenie cyklistickej sezóny a otvorenie pumptrackovej dráhy v Gajaroch.

Pripravované akcie   v sobotu 5. augusta 2017                                   GAJARY, 5. august 2017 - pri Habáne                 

                                     IV . ročník

V rámci využitia voľného času detí počas letných prázdnin, organizuje OÚ Gajary v spolupráci Cykloklubom Gajary v poradí už 4. ročník Gajarských prázdninových pretekov na bicykli. Preteky sú určené pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl, ale i pre ročník 2013 a mladších

PROPOZÍCIE : Organizátor: Obecný úrad Gajary v spolupráci s Cykloklub Gajary

Miesto: Gajary, pri Habáne

Prezentácia : 8:15 - 9:00 hod.

Začiatok pretekov : 9:00 hod.

KATEGÓRIE : Chlapci : pretek A - ročník 2013 a mladší

Pretek B - ročníky 2011 - 2012

Pretek C - ročníky 2009 - 2010

Pretek D - ročníky 2007 - 2008

Pretek E - ročníky 2005 - 2006

Pretek F - ročníky 2003 - 2004

Dievčatá : pretek A1 - ročník 2013 a mladší

Pretek B2 - ročníky 2011 - 2012

Pretek C3 - ročníky 2009 - 2010

Pretek D4 - ročníky 2007 - 2008

Pretek E5 - ročníky 2005 - 2006

Pretek F6 - ročníky 2003 - 2004

Podmienky pre účasť na pretekoch :

Káždy účastník pretekov je povinný mať na hlave prilbu počas celých pretekov. Zúčastnení žiaci i deti predškolského veku štartujú na vlastnú bezpečnosť a vlastné zdravotné poistenie. Rodičia sú zodpovední za svoje deti počas celého podujatia. Žiaci 12 roční a starší sa musia preukázať písomným súhlasom svojich rodičov o účasti na pretekoch.

Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá.

Zdravotnú službu zabezpečuje organizátor.

Opäť jedna vydarená akcia v Gajaroch

Prázdninové preteky na bicykloch. Už v piatok popoľudní starosta obce spolu                                        s členmi Cykloklubu Gajary pripravovali starostlivo pre mladých cyklistov trať, aby "sadla" pre všetky vekové kategórie od 3 do 15 rokov. A deti šantili. Prišlo ich takmer 70.        pozri foto