Propozície

1. ročník detskej MTB cyklo cross-country Záhoria

O Pohár Dolného Záhoria

1. ročník cross-country horských bicyklov na okruhoch XCO , kde sa na rozličných terénoch preverí fyzická zdatnosť pretekárov. Preteky sú organizované pre žiakov dedín z Dolného Záhoria. Budú organizované trojkolovo t.j. tri preteky, každý pretek vždy v inej dedine. Víťaz v danej kategórii bude ten, ktorý získa najviac bodov zo všetkých troch pretekov. / môže byť i z dvoch pretekov/ Cieľom projektu je zaistenie dostupnosti súťaženia pre športové aktivity žiakov. Touto činnosťou čiastočne zamedzíme negatívnemu využívaniu voľného času žiakov a pokúsime sa naplniť náš celkový cieľ. Naším celkovým cieľom je vytvorenie prostredia pre záujem o cyklistiku a zvýšenie zdravotnej prevencie žiakov škôl Dolného Záhoria, ktoré sa prejaví pozitívnym využívaním voľného času formou športových mimoškolských aktivít.

Vytvorením atraktívneho cyklistického prostredia pre žiakov sledujeme pritiahnuť ich pozornosť k športu, pohybu a zdraviu prospešným aktivitám. Projekt je zameraný aj na objavovanie žiackych cyklistických talentov v regióne Dolné Záhorie. V časovom horizonte 2-3 roky chceme najlepších konfrontovať na cyklistických pretekoch žiakov v rámci kraja, prípadne Slovenska.

USPORIADATEĽ:

 • OZ Dolné Záhorie, Cykloklub Gajary, Enviropark Pomoravie

SPOLUUSPORIADATELIA:

Členské obce OZ Dolné Záhorie, ZŠ Dolné Záhorie

MIESTO KONANIA:

 • Studienka
 • Zohor
 • Gajary

DÁTUM KONANIA:

 • 1. kolo - sobota 19. máj 2018 - Studienka
 • 2. kolo - sobota 9. jún 2018 - Zohor
 • 3. kolo - sobota 23. jún 2018 - Gajary - finále

KATEGÓRIE :

Detská cross-country : chlapci

 • CH1 - mladší žiaci, (2006-2007)  technický terén, okruh (čas jazdy: 15-25 minút)
 • CH2 - starší žiaci, (2004-2005)   technický terén, okruhy (čas jazdy: 25-35 minút)
 • CH3 - kadeti (2002-2003 )           technický terén, okruhy (čas jazdy: 35-45 minut)

Detská cross-country : dievčatá

 • D1 - mladšie žiačky ( 2006-2007 ) technický terén, okruh (čas jazdy: 10-20 minút )
 • D2 - staršie žiačky ( 2004-2005 )  technický terén, okruhy (čas jazdy: 15-25 minút)
 • D3 - kadetky ( 2002-2003 )            technický terén, okruhy (čas jazdy: 25-35 minút)

Počet okuhov pre dané kategórie určia rozhodcovia v deň pretekov !

BODOVANIE :

 • Bodovanie : body získava prvých 15 pretekárov v následnom bodovaní.
 • 1. miesto .......20 bodov, 2. miesto..... 14 bodov, 3. miesto....13 bodov,
 • 4.miesto ...12 bodov............... atď.

ČASOMIERA : Cieľová kamera - záznam poradia v cieli

Rozhodcovia - zapisujú poradie štartových čísiel prejdených cieľom a vložením do programu PC sa vygeneruje menovité poradie pretekárov s pridelenými bodmi za umiestnenie. Krokovaním videozáznamu v PC sa pridelí čas prvým päťnástim bodovaným pretekárom.

ŠTART : sobota 10:00 hod. - poradie kategórií bude vyhlásené po ukončení registrácií.

ŠTARTOVNÉ:

 • Žiaci z dedín Dolného Záhoria - 0,00 Eur

Pretekárom bude poskytnuté občerstvenie , možnosť osobnej hygieny a možnosť umytia bicykla.

PRIHLÁSENIE:

Každá škola môže môže prihlásiť do jednotlivých kategórií max. 1 štartujúceho na celkový počet 150 žiakov v škole.

Do 150 1 účastník

151 - 300 2 účastníci

301 - 450 3 účastníci

451 - 600 4 účastníci

601 - 1000 6 účastníkov

Nad 1000 8 účastníkov

 • Cez internet
  na preteky môže prihlásiť škola účastníkov podľa kategórií na e-mailovej adrese : dolnezahorie@gmail.comvždy najneskôr 48 hodín pred jednotlivými pretekmi (tzn. štvrtok do10:00 hod), z dôvodu organizačného zabezpečenia

REGISTRÁCIA:

 • 08:30 - 09.30 hod. v mieste štartu.
 • Za registrovaného je považovaný pretekár až po odovzdaní vyplneného formuláru "Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka - pretekára" s podpisom zákonného zástupcu. Každý účastník musí byť v sprievode zákonného zástupcu alebo ním poverenej osoby spôsobilej na právne úkony.

Pri registrácií si vyzdvihnete štartovné číslo, pod ktorým budete registrovaný na všetkých pretekoch. Po pretekoch v Studienke a v Zohore ho vrátite. Po tretích pretekoch v Gajaroch vám zostane ako suvenír.

CENY:

Jednotlivé kolá - Prví traja jednotlivých kategórií - diplomy, vecné ceny

Ostatní účastníci pretekov upomienkové suveníry.

Celkové umiestnenie po troch kolách -

Celkového víťaza a ostatné poradie pretekárov sa určí po sčítaní bodov získaných v jednotlivých pretekoch v daných kategóriách - pri rovnosti bodov rozhoduje sumár časov z jednotlivých pretekov.

Prví traja z každej kategórie získavajú Pohár Dolného Záhoria, štvrtý, piaty a šiesty v poradí získava vecné ceny a diplom. Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.

PODMIENKY ÚČASTI:

 • Každý účastník musí byť pri registrácii v sprievode zákonného zástupcu, alebo ním poverenej osoby spôsobilej na právne úkony.

Všeobecné podmienky :

 • povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku. Zloženie prilby počas pretekov, bude potrestané diskvalifikáciou. Pre súťaž je doporučený horský bicykel v dobrom technickom stave.
 • štart je na vlastné nebezpečenstvo,
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
 • každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť,
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie,
 • nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati.
 • ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil. Pretekári sú povinní riadiť sa pred štartom i počas pretekov pokynmi usporiadateľov.

Rýchla zdravotná pomoc : Prítomná počas celého preteku.

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO:

NsP Malacky, Duklianských hrdinov Tel. +421 34 28 29 700, Rýchla zdravotná pomoc tel: 155 ( alebo 112 )

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE :

Odvoz bicyklov na preteky i z pretekov zabezpečia pre žiakov obecné úrady jednotlivých obcí.

Organizačné zabezpečenie :

 • Adriana Očenášová, (sekretariát preteku) tel: 0903 266 272, e-mail: dolnezahorie@gmail.com
 • Zuzana Caunerová ( riaditeľka pretekov ) tel.: 0903 520 071, e-mail: enviropark@gajary.sk
 • Dušan Bogdalík (hlavný organizátor preteku), tel.: +421 903 199 528,
 • e-mail: cykloklubgajary@gmail.com Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • František Bezúch (traťový komisár), tel.:+421 915 293 430, email: cykloklubgajary@gmail.com
 • Obecné úrady Zohor, Studienka, Gajary - poverení delegáti.

Návrh propozícií vypracoval:     

OZ Dolné Záhorie,  Cykloklub Gajary, Enviropark Pomoravie

Malé Leváre, 19. 3.2018