Propozície

7. Gajarský KOVIAN MTB maratón 

Sobota, 16. september 2023

 preteky seriálu Župný pohár 2023 

7. ročník vytrvalostných pretekov horských a iných bicyklov a prvý krát i preteky E-BIKE v oblasti Gajarských lesov a rieky Moravy. Gajarský cyklomaratón je jedným z pretekov, kde na nespevných lúčnych a lesných cestách, ílových cestách pri rieke Morava a na borivom pieskovom teréne sa dokonale preverí fyzická zdatnosť pretekárov. Preteky sú otvorené tak pre registrovaných i neregistrovaných pretekárov i pre širokú verejnosť.

USPORIADATEĽ

Cykloklub Gajary, www.cykloklubgajary.sk 

Kovian s.r.o. Gajary, https://www.kovian.sk

Očakávaná podpora

Obec Gajary | KOLO Sport s.r.o. Malacky | Tex - Print V.d. Gajary | TJ Sokol Gajary | EHR-STAV s.r.o. Gajary | ZEDA Gajary | TPS – Stolárstvo Peter Taškár | STAVMAT s.r.o. Malacky | BOWIX s.r.o. | TEST - predaj bicyklov TIME | Záhradné centrum SLNEČNICA | 123peciatky.sk | Kovian s.r.o. Gajary | DORIA-SPERKY Svetlana Kovarovičová | Drogéria- Kovarovičová | AUTO-ŠENY s.r.o. Malacky

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Požiarny zbor Gajary  |  NsP Malacky

DÁTUM KONANIA

Sobota, 16. september 2023, štart o 11:00

MIESTO KONANIA

Gajary, pri futbalovom štadióne

PARKOVANIE

Parkovacie miesta budú značené a smerované pri vjazde do Gajár.

REGISTRÁCIA

Registrovať sa je možné ONLINE do 13.9.2023 (vrátane) alebo pri prezentácii v mieste pretekov na futbalovom štadióne v Gajaroch v sobotu 16.09.2023 v čase od 08:00 do 10:30.

                                  Účet usporiadateľa  IBAN:  SK68 7500 0000 0040 2995 4711 

TRATE GAJARSKÉHO MTB MARATÓNU

Trať A (54 km) - MTB maratón (2 okruhy 27 km)

Trať B (27 km) - MTB polmaratón

KATEGÓRIE HORSKÝCH A INÝCH BICYKLOV

MTB maratón - 54 km

Kadetky A1   15 - 16 rokov

Juniorky A2   17 - 18 rokov

Ženy A3   19 - 39 rokov

Ženy A4   40 - 49 rokov

Ženy A5   50 a viac rokov

Kadeti A6   15 - 16 rokov

Juniori A7   17 - 18 rokov

Muži A8   19 - 39 rokov

Muži A9   40 - 49 rokov

Muži A10   50 - 59 rokov

Muži A11   60 - 69 rokov

Muži A12   70 a viac rokov

MTB polmaratón - 27 km

Kadetky B1   15 - 16 rokov

Juniorky B2   17 - 18 rokov

Ženy B3   19 - 39 rokov

Ženy B4   40 - 49 rokov

Ženy B5   50 a viac rokov

Kadeti B6   15 - 16 rokov

Juniori B7   17 - 18 rokov

Muži B8   19 - 39 rokov

Muži B9   40 - 49 rokov

Muži B10  50 - 59 rokov

Muži B11   60- 69 rokov

Muži B12   70 a viac rokov

KATEGÓRIE E-BIKE

Muži E1   15 - 70 a viac rokov

Ženy E2   15 - 50 a viac rokov

Špecifické parametre povolených E-BIKE pre hodnotenie v súťaži sú nasledovné:

- pomoc elektromotora maximálne do 25 km/h

- elektromotor poskytuje pomoc iba pri šliapaní

- pretekár využíva iba jeden elektromotor a jednu elektrobatériu

Pretekár pri registrácii podpíše "čestné prehlásenie", že spĺňa povolené parametre bicykla. Ak tak neurobí, pretekár nebude hodnotený do poradia.

Organizátor má právo kontroly bicykla t.j. umožniť osobe vykonávajúcej kontrolu prístup k hardware a software vybaveniu bicykla.

ŠTART

11:00 MTB maratón - Trať A (54 km)

11:20 MTB polmaratón - Trať B (27 km)

11:40 E-BIKE polmaratón - Trať B (27 km)

MIESTO ŠTARTU 

Pri futbalovom štadióne v Gajaroch

ČASOMIERA

SPORTSOFT TIMING Topolčianky

ŠTARTOVNÉ

MTB maratón - Trať A (54 km)

20 € pre prihlásených do 13.09.2023 (vrátane)

25 € v deň štartu 16.09.2023 od 8:00 do 10:30

MTB polomaratón - Trať B (27 km)

15 € pre prihlásených do 13.09.2023 (vrátane)

20 € v deň štartu 16.09.2023 od 8:00 do 10:30

V cene štartovného je tričko MTB (len pri registrácii ONLINE), štartové číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť umytia a sprchy bicykla po dojazde do cieľa. 

Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku, nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

PRIHLÁSENIE

Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlášky pri prezentácii, kde si vyzdvihnete štartovné číslo. Dievčatám a chlapcom do 14 rokov podpisuje prihlášku priamo pri registrácii ich zákonný zástupca a sú zaradení do kategórie 15 – 16. Kadeti a juniori od 15 – 18 rokov predložia písomný súhlas zákonného zástupcu o účasti na pretekoch. 

CENY

Finančné ohodnotenie

MTB maratón - Trať A (54 km)

Finančné odmeny získajú prví traja s najlepšími časmi bez rozdielu vekových kategórií v hlavnej súťaži MTB maratónu - Trať A (54 km). Podmienkou je, že musia byť hodnotení min. 20 pretekári v kategóriách muži a 5 pretekárok v kategóriách ženy. 

Muži

Prvý: 150 €

Druhý: 100 €

Tretí: 50 €

Ženy

Prvá: 150 € 

Druhá: 100 €

Tretia: 50 €

MTB polmaratón - Trať B (27 km)

Finančné odmeny získajú len víťazi s najlepšími časmi bez rozdielu vekových kategórií v súťaži MTB polmaratónu - Trať B (27 km). Podmienkou je, že musia byť hodnotení min. 15 pretekári v kategóriách muži a 4 pretekárky v kategóriách ženy.

Víťaz v kategórii muži: 100 €

Víťaz v kategórii ženy: 100 €

E-BIKE polmaratón - Trať B (27 km)

Vyhodnocujú sa len pretekár s najlepším časom v kategórii muži a pretekárka s najlepším s časom v kategórii ženy. Víťazi dostanú vecné ceny.

Vecné ceny pre horské a iné bicykle

Vecné ceny získajú prví traja umiestnení v každej kategórii. Podmienkou je, že v danej kategórii musia štartovať min. 2 pretekári. Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň 2 účastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO

NsP Malacky, Duklianských hrdinov: +421 34 28 29 700

Rýchla zdravotná pomoc: priamo na štarte – kontakt na štartovom čísle

STOPTIME

Nebude platiť

UBYTOVANIE

Usporiadateľ nezabezpečuje

Kontakty

Pokiaľ potrebujete informácie a nenašli ste ich na webových stránkach, pokojne sa spýtajte zodpovedných.

Riaditeľ preteku

Pavol Kovarovič, +421 915 705 409

Hlavný organizátor

Dušan Bogdalík, +421 903 199 528,

cykloklubgajary@gmail.com   alebo  cyklodusko@gmail.com

Organizátori 

Peter Tydlitát, +421 911 511 199

Ivan Ondrúšek, +421 903 015 609

Peter Kovarovič, +421 911 429 296

Marián Ivanič, +421 944 097 175

Zabezpečenie trate

Jozef Bogdalík, +421 905 761 249,

jozefbogdalik@zoznam.sk

Registrácia

Peter Bezúch, bezuch@jpspace.sk


PODMIENKY ÚČASTI

→ Povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku.

→ Štart na vlastné nebezpečenstvo.

→ Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

→ Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie.

→ Mimo vyznačenú občerstvovaciu stanicu nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati.

→ Ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil.

→ Gajarský cyklomaratón sa koná i na cestách plnej cestnej premávky (cca. 5 %), každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

→ Zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.


Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole alebo v cieli preteku.

Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca písomne s vkladom 10 € do 15 minút po zverejnení výsledkov.

Gajarský cyklomaratón sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Gajarského cyklomaratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Účastník Gajarského cyklomaratónu berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas s možným výberom jeho foto z trate, alebo miesta štartu pre účely reklamy Gajarského cyklomaratónu


Účasť na pretekoch

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Účastníci mladší ako 18 rokov, predkladajú písomný súhlas zákonného zástupcu o účasti na pretekoch

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. pre prevádzkovateľa.

Organizátor Gajarského cyklomaratónu si vyhradzuje právo zmeny.  Niektoré náležitosti z propozícií možu byť doplnené alebo zmenené. 

Organizačný výbor
7. Gajarský Kovian MTB maratón
Gajary, 31.07.2023