Propozície

4. Gajarský KOVIAN MTB maratón

Sobota, 19. september 2020

 pretek seriálu Župný pohár 2020 

4. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Gajarských lesov a rieky Moravy. Gajarský cyklomaratón je jedným z pretekov, kde na nespevných lúčnych a lesných cestách, ílových cestách pri rieke Morava a na borivom pieskovom teréne sa dokonale preverí fyzická zdatnosť pretekárov. Preteky sú otvorené tak pre registrovaných i neregistrovaných pretekárov i pre širokú verejnosť.

USPORIADATEĽ

Cykloklub Gajary, www.cykloklubgajary.sk 

Kovian s.r.o. Gajary, https://www.kovian.sk

Očakávaná podpora

Obecný úrad Gajary

KOLO Sport s.r.o. Malacky 

(www.kolosport.sk)

Tex - Print V.d. Gajary

 TJ Sokol Gajary 

TESCO Malacky

BOWIX s.r.o. 

Záhradné centrum SLNEČNICA  

AUTO-ŠENY s.r.o. Malacky

EHR-STAV s.r.o. Gajary 

Maderex s.r.o. Gajary 

 ZEDA Gajary 

 STAVMAT s.r.o. Malacky

TEST - Buzek Ferdinánd

CARBOPRAX

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Policajný zbor Gajary  |  Požiarny zbor Gajary  |  NsP Malacky

MIESTO KONANIA

Gajary, pri futbalovom štadióne

DÁTUM KONANIA

Sobota, 19. september 2020, štart o 11:00 hod.

TRATE GAJARSKÉHO MTB MARATÓNU

Trať A (54 km) - MTB maratón (2 okruhy 27 km)

Trať B (27 km) - MTB polmaratón

KATEGÓRIE

MTB maratón - 54 km

Ženy A1   15 - 18 rokov

Ženy A2   19 - 29 rokov

Ženy A3   30 - 39 rokov

Ženy A4   40 - 49 rokov

Ženy A5   od 50 rokov

Muži A6   15 - 18 rokov

Muži A7   19 - 29 rokov

Muži A8   30 - 39 rokov

Muži A9   40 - 49 rokov

Muži A10   50 - 59 rokov

Muži A11   60 rokov a viac

MTB polmaratón - 27 km

Ženy B1   15 - 18 rokov

Ženy B2   19 - 29 rokov

Ženy B3   30 - 39 rokov

Ženy B4   40 - 49 rokov

Ženy B5   od 50 rokov

Muži B6   15 - 18 rokov

Muži B7   19 - 29 rokov

Muži B8   30 - 39 rokov

Muži B9   40 - 49 rokov

Muži B10  50 - 59 rokov

Muži B11   60 rokov a viac

Dievčatá B12   do 14 rokov

Chlapci B13   do 14 rokov

ŠTART

11:00 MTB maratón - Trať A (54 km)

11:30 MTB polmaratón - Trať B (27 km)

Miesto štartu: pri futbalovom štadióne v Gajaroch

ČASOMIERA

SPORTSOFT TIMING Topolčianky

ŠTARTOVNÉ

Pre prihlásených, ktorí zaplatia do 16. septembra 2020

Trať A ( 54 km ): 15 €

Trať B ( 27 km ): 13 €

V deň štartu 19. septembra 2020

Trať A ( 54 km ): 20 €

Trať B ( 27 km ): 17 €

V cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť umytia a sprchy bicykla po dojazde do ciela. 

Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku, nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

REGISTRÁCIA A PLATBA ŠTARTOVNÉHO

Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlášky. Mužom a ženám od 15 do 18 rokov podpisuje prihlášku priamo pri registrácii ich zákonný zástupca.

Registrácia ONLINE a platba cez internet banking

Číslo účtu v tvare IBAN: SK66 5200 0000 0000 1737 8261

Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRRRMMDD

Napr. 17. feb. 1962, tvar: 19620217

Správa pre príjemcu: vaše meno


Registrácia a platba pri prezentácii v mieste štartu

Sobota 19. septembra 2020 od 08:00 do 10:30 hod.

Miesto registrácie: pri futbalovom štadióne v Gajaroch

CENY

MTB maratón - Trať A (54 km)

Finančné odmeny obdržia prví traja s najlepšími časmi bez rozdielu vekových kategórií v hlavnej súťaži MTB maratónu - Trať A 54 km.

Podmienkou je, že musia byť hodnotení min. 4 pretekári v kategórii muži a 4 pretekárky v kategórii ženy.

Muži

Prvý: 100 €

Druhý: 50 €

Tretí: 25 €

Ženy

Prvá: 100 € 

Druhá: 50 €

Tretia: 25 €

MTB polmaratón - Trať B (27 km)

Finančné odmeny obdržia len víťazi s najlepšími časmi bez rozdielu vekových kategórií v súťaži MTB polmaratónu - Trať B 26 km.

Podmienkou je, že musia byť hodnotení min. 4 pretekári v kategórii muži a 4 pretekárky v kategórii ženy.


Víťaz v kategórii muži: 50 € 

      Víťaz v kategórii ženy: 50 €       


Vecné ceny

Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii. Podmienkou je, že v danej kategórii musia štartovať min. 4 pretekári. Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň 4 učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.

STOPTIME

Nebude platiť

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO

NsP Malacky, Duklianských hrdinov,  Tel.: +421 34 28 29 700

Rýchla zdravotnícka pomoc tel: 155 alebo 112

PODMIENKY ÚČASTI

→ Povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku.

→ Štart na vlastné nebezpečenstvo.

→ Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

→ Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie.

→ Mimo vyznačenú občerstvovaciu stanicu nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati.

→ Ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil.

→ Gajarský cyklomaratón sa koná i na cestách plnej cestnej premávky (cca. 15 %), každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

→ Zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.


Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole alebo v cieli preteku.

Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca písomne s vkladom 10 € do 15 minút po zverejnení výsledkov.

Gajarský cyklomaratón sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Gajarského cyklomaratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Účastník Gajarského cyklomaratónu berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas s možným výberom jeho foto z trate, alebo miesta štartu pre účely reklamy Gajarského cyklomaratónu


Účasť na pretekoch

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Účastníci mladší ako 18 rokov, predkladajú písomný súhlas zákonného zástupcu o účasti na pretekoch

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. pre prevádzkovateľa.


Organizátor Gajarského cyklomaratónu si vyhradzuje právo zmeny. 

Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

UBYTOVANIE

Usporiadateľ nezabezpečuje

Kontakty

Pokiaľ potrebujete informácie a nenašli ste ich na webových stránkach, spokojne sa spýtajte zodpovedných.

Riaditeľ preteku

Pavol Kovarovič, tel.: +421 915 705 409

Hlavný organizátor 

Dušan Bogdalík, tel.: +421 903 199 528  


Organizátori

Peter Tydlitát, tel.: +421 911 511 199

Peter Taškar, tel.: +421 901 711 875

Zabezpečenie trate 

Jozef Bogdalík, tel.+421 905 761 249 

e-mail: jozefbogdalik@zoznam.sk

František Bezúch, tel.: +421 915 293 430 

 e-mail: cykloklubgajary@gmail.com 


Registrácia 

Peter Bezúch, e-mail: bezuch@jpspace.sk