Propozície

6. Gajarský KOVIAN MTB maratón 

Sobota, 17. september 2022

 preteky seriálu Župný pohár 2022 

6. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti Gajarských lesov a rieky Moravy. Gajarský cyklomaratón je jedným z pretekov, kde na nespevných lúčnych a lesných cestách, ílových cestách pri rieke Morava a na borivom pieskovom teréne sa dokonale preverí fyzická zdatnosť pretekárov. Preteky sú otvorené tak pre registrovaných i neregistrovaných pretekárov i pre širokú verejnosť.

USPORIADATEĽ

Cykloklub Gajary, www.cykloklubgajary.sk 

Kovian s.r.o. Gajary, https://www.kovian.sk

Očakávaná podpora

Obec Gajary | KOLO Sport s.r.o. Malacky | Tex - Print V.d. Gajary | TJ Sokol Gajary | TESCO Malacky | EHR-STAV s.r.o. Gajary | ZEDA Gajary | STAVMAT s.r.o. Malacky | BOWIX s.r.o. | TEST - Buzek Ferdinánd | CARBOPRAX | Záhradné centrum SLNEČNICA

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Policajný zbor Gajary  |  Požiarny zbor Gajary  |  NsP Malacky

DÁTUM KONANIA

Sobota, 17. september 2022, štart o 11:00 hod.

MIESTO KONANIA

Gajary, pri futbalovom štadióne

PARKOVANIE

Parkovacie miesta budú značené a smerované pri vjazde do Gajár.

REGISTRÁCIA

Registrovať sa je možné ONLINE alebo pri prezentácii v mieste pretekov na futbalovom štadióne v Gajaroch v sobotu 17.09.2022 v čase od 08:00 do 10:30.

TRATE GAJARSKÉHO MTB MARATÓNU

Trať A (54 km) - MTB maratón (2 okruhy 27 km)

Trať B (27 km) - MTB polmaratón

KATEGÓRIE

MTB maratón - 54 km

Ženy A1   15 - 18 rokov

Ženy A2   19 - 29 rokov

Ženy A3   30 - 39 rokov

Ženy A4   40 - 49 rokov

Ženy A5   od 50 rokov

Muži A6   15 - 18 rokov

Muži A7   19 - 29 rokov

Muži A8   30 - 39 rokov

Muži A9   40 - 49 rokov

Muži A10   50 - 59 rokov

Muži A11   60 rokov a viac

MTB polmaratón - 27 km

Ženy B1   15 - 18 rokov

Ženy B2   19 - 29 rokov

Ženy B3   30 - 39 rokov

Ženy B4   40 - 49 rokov

Ženy B5   od 50 rokov

Muži B6   15 - 18 rokov

Muži B7   19 - 29 rokov

Muži B8   30 - 39 rokov

Muži B9   40 - 49 rokov

Muži B10  50 - 59 rokov

Muži B11   60 rokov a viac

Dievčatá B12   do 14 rokov

Chlapci B13   do 14 rokov

ŠTART

11:00 MTB maratón - Trať A (54 km)

11:30 MTB polmaratón - Trať B (27 km)

MIESTO ŠTARTU 

Pri futbalovom štadióne v Gajaroch

ČASOMIERA

SPORTSOFT TIMING Topolčianky

ŠTARTOVNÉ

MTB maratón - Trať A (54 km)

20 € pre prihlásených do 14.09.2022

25 € v deň štartu 17.09.2022

MTB polomaratón - Trať B (27 km)

15 € pre prihlásených do 14.09.2022

20 € v deň štartu 17.09.2022

V cene štartovného je tričko MTB (len pri registrácii ONLINE), štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť umytia a sprchy bicykla po dojazde do ciela. 

Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku, nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

PRIHLÁSENIE

Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlášky pri prezentácii, kde si vyzdvihnete štartovné číslo. Dievčatám a chlapcom do 14 rokov podpisuje prihlášku priamo pri registrácii ich zákonný zástupca. Ženy a muži od 15 - 18 rokov predložia písomný súhlas zákonného zástupcu na účasti na pretekoch.

CENY

MTB maratón - Trať A (54 km)

Finančné odmeny obdržia prví traja s najlepšími časmi bez rozdielu vekových kategórií v hlavnej súťaži MTB maratónu - Trať A (54 km).

Podmienkou je, že musia byť hodnotení min. 4 pretekári v kategórii muži a 4 pretekárky v kategórii ženy.

Muži

Prvý: 100 €

Druhý: 50 €

Tretí: 25 €

Ženy

Prvá: 100 € 

Druhá: 50 €

Tretia: 25 €

MTB polmaratón - Trať B (27 km)

Finančné odmeny obdržia len víťazi s najlepšími časmi bez rozdielu vekových kategórií v súťaži MTB polmaratónu - Trať B (26 km).

Podmienkou je, že musia byť hodnotení min. 4 pretekári v kategórii muži a 4 pretekárky v kategórii ženy.

Víťaz v kategórii muži: 50 € 

      Víťaz v kategórii ženy: 50 €      

Vecné ceny

Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii. Podmienkou je, že v danej kategórii musia štartovať min. 4 pretekári. Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň 4 učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.

STOPTIME

Nebude platiť

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO

NsP Malacky, Duklianských hrdinov: +421 34 28 29 700

Rýchla zdravotnícka pomoc tel: 155 alebo 112

PODMIENKY ÚČASTI

→ Povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku.

→ Štart na vlastné nebezpečenstvo.

→ Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

→ Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie.

→ Mimo vyznačenú občerstvovaciu stanicu nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati.

→ Ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil.

→ Gajarský cyklomaratón sa koná i na cestách plnej cestnej premávky (cca. 15 %), každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

→ Zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.


Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole alebo v cieli preteku.

Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca písomne s vkladom 10 € do 15 minút po zverejnení výsledkov.

Gajarský cyklomaratón sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Gajarského cyklomaratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Účastník Gajarského cyklomaratónu berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas s možným výberom jeho foto z trate, alebo miesta štartu pre účely reklamy Gajarského cyklomaratónu


Účasť na pretekoch

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Účastníci mladší ako 18 rokov, predkladajú písomný súhlas zákonného zástupcu o účasti na pretekoch

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. pre prevádzkovateľa.

Organizátor Gajarského cyklomaratónu si vyhradzuje právo zmeny.  Niektoré náležitosti z propozícií možu byť doplnené alebo zmenené. Organizátor sa bude prísne riadiť so všetkými príkazmi a doporučeniami vydaných štátnou epidemiologickou komisiou v čase pandémie koronavírusu. I v tomto prípade ak budú preteky zrušené z dôvodu protipandemických opatrení, bude zaplatené štartovné presunuté na budúci rok.

UBYTOVANIE

Usporiadateľ nezabezpečuje

Kontakty

Pokiaľ potrebujete informácie a nenašli ste ich na webových stránkach, pokojne sa spýtajte zodpovedných.

Riaditeľ preteku

Pavol Kovarovič, +421 915 705 409

Hlavný organizátor

Dušan Bogdalík, +421 903 199 528,

cykloklubgajary@gmail.com, cyklodusko@gmail.com

Organizátori 

Peter Tydlitát, +421 911 511 199

Ivan Ondrúšek, +421 903 015 609

Peter Kovarovič, +421 911 429 296

Marián Ivanič, +421 944 097 175

Zabezpečenie trate

Jozef Bogdalík, +421 905 761 249,

jozefbogdalik@zoznam.sk

Registrácia

Peter Bezúch, bezuch@jpspace.sk


Organizačný výbor
6. Gajarský Kovian MTB maratón
Gajary, 04.08.2022