Propozície

3. Gajarský KOVIAN MTB maratón

Sobota, 21. september 2019

 ako 7. pretek seriálu Župný pohár 2019 

a sprievodná akcia Gajarského Fičák festu

3. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Gajarských lesov a rieky Moravy. Gajarský cyklomaratón je jedným z pretekov , kde na nespevných lúčnych a lesných cestách, ílových cestách pri rieke Morava a na borivom pieskovom teréne sa dokonale preverí fyzická zdatnosť pretekárov. Preteky sú otvorené tak pre registrovaných i neregistrovaných pretekárov i pre širokú verejnosť.

USPORIADATEĽ

Cykloklub Gajary, www.cykloklubgajary.sk

Kovian s.r.o. Gajary, www.kovian.sk

SPOLUUSPORIADATELIA

Obecný úrad Gajary, www.gajary.sk

Podpora

KOLO Sport s.r.o. Malacky 

Tex - Print V.d. Gajary

 TJ Sokol Gajary 

TESCO Malacky

BOWIX s.r.o. 

Záhradné centrum SLNEČNICA  

AUTO-ŠENY s.r.o. Malacky

EHR-STAV s.r.o. Gajary 

Maderex s.r.o. Gajary 

 ZEDA Gajary 

 STAVMAT s.r.o. Malacky

TEST - Buzek Ferdinand

CARBOPRAX

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Policajný zbor Gajary

Požiarny zbor Gajary

NsP Malacky

MIESTO KONANIA

Gajary, pred spoločenským domom

DÁTUM KONANIA

Sobota, 21. september 2019, štart o 11:00 hod.

REGISTRÁCIA

Sobota, 21.septembra 2019 od 08:00 do 10:30 hod. 

V mieste slávnostného štartu - na dvore Základnej školy v Gajaroch

Pri registrácií odozdáte podpísanú prihlášku a vyzdvihnete si štartovné číslo s vrátnym čipom. Štart pretekov bude na ceste za Spoločenským domom v Gajaroch. Parkovacie miesta budú značené a smerované pri vjazde do Gajár. viď. mapku

TRATE GAJARSKÉHO MTB MARATÓNU

Trať A (52 km) - MTB maratón (2 okruhy 26 km)

Trať B (26 km) - MTB polmaratón

KATEGÓRIE

MTB maratón - Trať A

Ženy A1 15 - 18 rokov

Ženy A2 19 - 29 rokov

Ženy A3 30 - 39 rokov

Ženy A4 40 - 49 rokov

Ženy A5 od 50 rokov

Muži A6 15 - 18 rokov

Muži A7 19 - 29 rokov

Muži A8 30 - 39 rokov

Muži A9 40 - 49 rokov

Muži A10 50 - 59 rokov

Muži A11 60 rokov a viac

MTB polmaratón - Trať B

Ženy B1 15 - 18 rokov

Ženy B2 19 - 29 rokov

Ženy B3 30 - 39 rokov

Ženy B4 40 - 49 rokov

Ženy B5 od 50 rokov

Muži B6 15 - 18 rokov

Muži B7 19 - 29 rokov

Muži B8 30 - 39 rokov

Muži B9 40 - 49 rokov

Muži B10 50 - 59 rokov

Muži B11 60 rokov a viac

Dievčatá B12 do 14 rokov

Chlapci B13 do 14 rokov

ŠTART

11:00 MTB maratón - Trať A (52 km)

11:30 MTB polmaratón - Trať B (26 km)

Zoradenie pretekárov bude v priestoroch medzi Základnou školou a spoločenským domom. Stadiaľ budú odvedení na ostrý štart cca 300 m.

Ostrý štart pretekov bude v mieste bývalého Židovského Templa.

ČASOMIERA

Sport Timing Slovakia, Kežmarok

ŠTARTOVNÉ

Pre prihlásených, ktorí zaplatia do 16. septembra 2019

Trať A ( 52 km) : 15 €

Trať B ( 26 km ) : 13 €

V deň štartu 21. september 2019

Trať A ( 52 km ) : 20 €

Trať B ( 26 km ) : 17 €

V cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť umytia a sprchy bicykla po dojazde do ciela, sprievodný program. Číp Hutag na nohu je vratný. Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Platba cez internet banking

Pred platbou je potrebné  vykonať najprv online registráciu

Číslo účtu v tvare IBAN: SK66 5200 0000 0000 1737 8261

Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRRRMMDD

Napr. 17. feb. 1962, tvar: 19620217 

 Správa pre príjemcu: vaše meno


Registrácia a platba pri prezentácii v mieste štartu

Sobota 21. septembra 2019 od 08:00 do 10:30 hod.

Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky. Mužom a ženám od 15 do 18 rokov podpisuje prihlášku priamo pri registrácii ich zákonný zástupca

CENY

MTB maratón - Trať A (52 km)

Finančné odmeny obdržia prví traja s najlepšími časmi bez rozdielu vekových kategórií v hlavnej súťaži MTB maratónu - Trať A 52 km

Podmienkou je, že musia byť hodnotení min. 4 pretekári v kategórii muži a 4 pretekárky v kategórii ženy

Muži

Prvý: 100 €

Druhý: 50 €

Tretí: 25 €

Ženy

Prvá: 100 € 

Druhá: 50 €

Tretia: 25 €

MTB polmaratón - Trať B (26 km)

Finančné odmeny obdržia len víťazi s najlepšími časmi bez rozdielu vekových kategórií v súťaži MTB polmaratónu - Trať B 26 km

Podmienkou je, že musia byť hodnotení min. 4 pretekári v kategórii muži a 4 pretekárky v kategórii ženy


Víťaz v kategórii muži: 50 € 

      Víťaz v kategórii ženy: 50 €       


Vecné ceny

Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii. Podmienkou je, že v kategórii musia štartovať min. 4 pretekári. Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň 4 učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.

STOPTIME

Nebude platiť

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO

NsP Malacky, Duklianských hrdinov,  Tel.: +421 34 28 29 700

Rýchla zdravotnícka pomoc tel: 155 alebo 112

PODMIENKY ÚČASTI

→ Povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku.

→ Štart na vlastné nebezpečenstvo.

→ Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

→ Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie.

→ Mimo vyznačenú občerstvovaciu stanicu nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati.

→ Ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil.

→ Gajarský cyklomaratón sa koná i na cestách plnej cestnej premávky (cca. 15 %), každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

→ Zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.


Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole alebo v cieli preteku.

Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca písomne s vkladom 10 € do 15 minút po zverejnení výsledkov.

Gajarský cyklomaratón sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Gajarského cyklomaratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Účastník Gajarského cyklomaratónu berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas s možným výberom jeho foto z trate, alebo miesta štartu pre účely reklamy Gajarského cyklomaratónu


Účasť na pretekoch

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Účastníci mladší ako 18 rokov, predkladajú písomný súhlas zákonného zástupcu o účasti na pretekoch

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. pre prevádzkovateľa.


Organizátor Gajarského cyklomaratónu si vyhradzuje právo zmeny. 

Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

UBYTOVANIE

Usporiadateľ nezabezpečuje


Kontakty

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Riaditeľ preteku 

Peter Kovarovič, tel.: +421 911 429 296

Hlavný organizátor 

Dušan Bogdalík, tel.: +421 903 199 528,  


Organizátori

Peter Tydlitát, tel.: +421 911 511 199

Peter Taškar, tel.: +421 901 711 875

Zabezpečenie trate 

Jozef Bogdalík, tel.+421905761249 

mail: jozefbogdalik@zoznam.sk

František Bezúch, tel.: +421 915 293 430, 

 e-mail: cykloklubgajary@gmail.com 


Registrácia 

Peter Bezúch, e-mail: bezuch@jpspace.sk