Propozície

1. Gajarský KOVIAN MTB maratón

Sobota, 02. september 2017

ako sprievodná akcia osláv 640. výročia prvej zmienky o Gajaroch

1. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Gajarských lesov a pieskov a ciest z nánosmi ílu. Gajarský cyklomaratón je jedným z pretekov , kde na nespevných lúčnych a lesných cestách, ílových cestách pri rieke Morava a na borivom pieskovom teréne sa dokonale preverí fyzická zdatnosť pretekárov. Preteky sú otvorené tak pre registrovaných i neregistrovaných pretekárov i pre širokú verejnosť.

USPORIADATEĽ 

Cykloklub Gajary

spolu s Kovian s.r.o. Gajary, www.kovian.sk

SPOLUUSPORIADATELIA

Obecný úrad Gajary, www.gajary.sk

Podpora

KOLO Sport s.r.o. Malacky (www.kolosport.sk) Arena 71, Športcentrum Gajary,

www.penzionarena.sk, TJ Sokol Gajary, Tex - print, Výrobné družstvo Gajary, 

AUTO - ŠENY s.r.o Malacky, Firma AutoSave, s.r.o. Malacky, EHR STAV s.r.o. Gajary


BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

 • Policajný zbor Gajary
 • Požiarny zbor Gajary
 • NsP Malacky,

MIESTO KONANIA:

 • Gajary, za spoločenským domom

DÁTUM KONANIA:

 • Sobota, 2. september 2017,  štart o 11:00 hod.

REGISTRÁCIA:

 • sobota 2.septembra od 08:00 do 10:30 hod. V mieste štartu - za spoločenským domom

Pri registrácií odozdáte podpísanú prihlášku a vyzdvihnete si štartovné číslo s vrátnym čipom . Štart pretekov bude na ceste za Spoločenským domom v Gajaroch. Parkovacie miesta budú značené a smerované pri vjazde do Gajár

TRATE GAJARSKÉHO MTB MARATÓNU:

 • Trať A (45 km) - maratón
 • Trať B ( 25 km ) - polmaratón

Kategórie :

MTB maratón A ( 45,0 km )

 • Ženy A1 15 - 18 rokov
 • Ženy A2 19 - 39 rokov
 • Ženy A3 40 a viac
 • Muži A4 - 15 -39 rokov
 • Muži A5 - 40 - 59 rokov
 • Muži A6 - 60 rokov a viac

MTB polmaratón B ( 25,0 km )

 • Ženy B1 - od 15 rokov
 • Muži B2 - 15 - 39 rokov
 • Muži B3 - 40 - 59 rokov
 • Muži B4 - 60 rokov a viac

ŠTART:

 • 11:00 hod. Štart maratón A ( 45,0 km )
 • 11:30 hod. polmaratón B ( 25,0 km )

Štart pretekov bude na ceste za Spoločenským domom v Gajaroch

ŠTARTOVNÉ:

 • pre prihlásených do 28. augusta 2017 je štartovné 8 €
 • V deň štartu 2. september 2017 je štartovné 10 €.

V cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť umytia a sprchy bicykla po dojazde do ciela, , sprievodný program. Číp Hutag na nohu je vratný. Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

PRIHLÁSENIE:

 • Cez internet banking platba do 28.augusta do 23:59 hod.                                                  Číslo účtu v tvare IBAN: SK66 5200 0000 0000 1737 8261,                                                  variabilný symbol:  dátum narodenia v tvare RRRRMMDD                                                   Napr. 17. febr 1962 tvar : 19620217                                                                                                 Správa pre príjemcu: vaše meno
 • Pri prezentácii v mieste štartu:
  sobota 2. septembra od 08:00 do 10:00 hod.
 • Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky. Mužom a ženám od 15 do 18 rokov podpisuje prihlášku priamo pri registrácii ich zákonný zástupca.
 • CENY:
 • Finančné odmeny obdržia prví traja s najlepšími časmi bez rozdielu kategórií len v hlavnej súťaži maratónu A = 45 km.
 • Prvý : 100 eur, druhý 75 eur, tretí 50 eur
 • Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v káždej kategórii. Podmienkou je, že v kategórii musia štartovať min. 4 pretekári.
 • Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien 14:30 - 15:00 hod.

Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň štyrmi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO:

NsP Malacky, Duklianských hrdinov Tel. +421 34 28 29 700

Rýchla zdravotnícka pomoc tel: 155 alebo 112

PODMIENKY ÚČASTI:

 • povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku,
 • štart na vlastné nebezpečenstvo,
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie,
 • mimo vyznačenú občerstvovaciu stanicu nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati.
 • ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil,
 • Gajarský cyklomaratón sa koná i na cestách plnej cestnej premávky / cca 15 % /, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
 • zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.

Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku.
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.
Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 10 € do 15 minút po zverejnení výsledkov.

Gajarský cyklomaratón sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Gajarského cyklomaratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Účastník Gajarského cyklomaratónu berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas s možným výberom jeho foto z trate, alebo miesta štartu pre účely reklamy Gajarského cyklomaratónu

Účasť na pretekoch: dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Účastníci mladší ako 18 rokov, predkladajú písomný súhlas zákonného zástupcu o účasti na pretekoch

Účastníci cyklopretekov súhlasia so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov usporiadateľom. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.Organizátor Gajarského cyklomaratónu si vyhradzuje právo zmeny. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

UBYTOVANIE:

Usporiadateľ nezabezpečuje

KONTAKTY:

Pokiaľ potrebujete informácie a nenašli ste ich na webových stránkach, spokojne sa spýtajte zodpovedných:

 • Riaditeľ preteku: Peter Kovarovič 
 • Hlavný organizátor: Dušan Bogdalík
 • Organizátor: Peter Taškár
 • Zabezpečenie trate: František Bezúch
 • Registrácia: Vlasta Bogdalíková