Aktuálne informácie

5. Gajarský KOVIAN MTB maratón - 18.09.2021

Kalendár 2021

Kalendár cykloakcií na rok 2021 je dostupný na: Kalendár 2021

2 % z dane - Rok 2021

Darujte 2 % z dane Cykloklubu Gajary. Viac info na: 2 % z dane 2021

4. Gajarský KOVIAN MTB maratón - 19.09.2020   

Vitajte na našej webstránke

Občianskeho združenia

C y k l o k l u b

G A J A R Y 

Ciele našho združenia

1. Cieľom združenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a výkonnosti.

2. Podieľať sa na vytváraní podmienok pre pohyb na bicykli pre členov a širokú verejnosť t.j.udržiavaním už existujúcich cyklociest a hľadaním nových v okolí obce Gajary.

3. Organizovať súťaže súvisiace s pohybom na bicykli pre členov a širokú verejnosť.

4. Umožniť a podporiť účasť členov na súťažiach a podujatiach v rámci UCI, Slovenského zväzu cyklistiky a spolupracovať s miestnou samosprávou a športovými organizáciami v regióne i na území Slovenskej republiky. 

5. Vytvárať podmienky pre rozvoj kladného vzťahu detí a mládeže k športu a zvlášť k cyklistike.

6. Organizovať cyklo zájazdy a pobyty doma i v zahraničí

7. Zastupovať záujmy členov

Prví zakladatelia cykloklubu
Prví zakladatelia cykloklubu