Cykloklub Gajary

Ahojte nadšenci a priaznivci cyklistiky,

obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní pre náš cykloklub. V roku 2016 sme sa vydali na novú spoločnú cestu vytvárania podmienok na rozvoj cyklistiky v Gajaroch i v regióne Záhorie. Naším cieľom je prebudiť u detí a mládeže zvýšený záujem o šport, zvlášť o cyklistiku. 

Dôkazom toho sú naše aktivity v minulých rokoch. V roku 2018 sme boli spoluorganizátor seriálu detských cyklistických pretekov o pohár "Dolného Záhoria", ktoré sa uskutočnilo v troch obciach (Studienka, Zohor, Gajary), kde sa na štart postavilo celkom 151 žiakov-cyklistov. Ďalej sme organizovali 2. ročník Gajarský Kovian MTB maratón, ktorý sme úspešne zopakovali aj v minulom roku 2019, ktorý sa už konal po tretí krát a ktorý bol zároveň aj súčasťou seriálu pretekov o "Župný pohár BSK". V minulom roku sa nám podarilo úspešne vybudovať Cykloodpočívadlo Gajary pri pumptrackovej dráhe, ktoré je teraz k dispozícii cyklistom ako aj ostatným záujemcom o oddych.  

Ak chceme byť úspešní v práci s mládežou, ale i s dospelými, a aby cykloklub bol plne funkčný, tak na naše fungovanie sú potrebné financie. Preto Vás žiadame o podporu formou 2% z daní. 

Ďakujeme.

Postup, ako darovať 2 % z dane  

Do 15. februára 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie "Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti". Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru s názvom "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby". Tieto formuláre nájdte na internetovej stránke finančnej správy. Toto Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje a údaje organizácie. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité.

Údaje organizácie 

Názov: Cykloklub Gajary

Sídlo: Záhradná 829/8, 90061 Gajary


IČO: 50639927

Právna forma: Občianske združenie

Dokedy darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2020 na to, aby ste poslali alebo odniesli "Potvrdenie o zaplatení dane" (získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ak ste SZČO, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. 3. 2020. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.

Ako vypočítať 2%?

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani - nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 % zo sumy v riadku 12. Môžte použiť náš vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

Ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie, môžete darovať v riadku 13 až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.

Ďakujeme!