Cykloklub Gajary

Ahojte nadšenci a priaznivci cyklistiky,

obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní pre náš cykloklub. V roku 2016 sme sa vydali na novú spoločnú cestu vytvárania podmienok na rozvoj cyklistiky v Gajaroch i v regióne Záhorie. Naším cieľom je prebudiť u detí a mládeže zvýšený záujem o šport, zvlášť o cyklistiku. Dôkazom toho sú naše aktivity v minulom roku . Boli sme spoluorganizátor seriálu detských cyklistických pretekov o pohár " Dolného Záhoria" , ktoré sa uskutočnilo v troch obciach / Studienka, Zohor, Gajary/, kde sa na štart postavilo celkom 151 žiakov-cyklistov. Minulý rok sme organizovali už 2. ročník Gajarský Kovian MTB maratón. Po úspešných 2 ročníkoch nás zaradili pre rok 2019 do seriálu "O Župný pohár BSK "  Ak chceme byť úspešní v práci s mládežou, ale i s dospelými a aby cykloklub bol plne funkčný na to sú potrebné financie. Preto Vás žiadame o podporu formou 2% z daní. 

Ďakujeme.

Cesta k 2% z daní pre náš cykloklub

Ako darovať 2%.  Neviete, ako darovať 2 percentá z dane? Tu je postup. :

Do 15. februára 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru. Ten sa volá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Všeobecné Vyhlásenie nájdete na internetovej stránke finančnej správy. Toto Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje, prípadne doplníte údaje organizácie, ak nie sú predtlačené. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité.

Dokedy darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2019 na to, aby ste poslali Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Ak ste SZČO, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. 3. 2019. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.

Ako vypočítať 2%?

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani - nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžte použiť náš vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

Ak ste v roku 2018 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie, môžete darovať v riadku 13 až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.

Ďakujeme!